2009/01/21

Mia internacia vivo


Kiam mi, taskite de usona esperantisto, estis pene plenumanta la hejmtaskon pri romano de franca esperantista aŭtoro en lernolibro eldonita en Nederlando, venis al mi, pere de rusa esperantisto, demando de brazila nekonata esperantisto.

La demando estis pri malnovaj libroj de Eroŝenko, pri kiu mi ne tre interesiĝas. Mi ne estas specialisto pri li, sed supozeble ĉar mi loĝas en Japanio, kaj havas retpaĝon, kiu prezentas kovrilfotojn de liaj libroj, neofte venas al mi demando pri li.

Ĉiuokaze, mi ne sciis respondon al la demando, do mi petis helpon de la ukraina esperantistino pli kompetenta pri la temo. Ŝi afable kontrolis kaj respondis, kaj evidentiĝis, ke la koncernaj libroj estis eldonitaj en Ĉinio kaj Tajvano.

La demando estas senprobleme solvita nur per Esperanto.

2009/01/10

Israelo


Kontraŭ tiu ŝtato ankaŭ japanaj homoj protestas:

イスラエル大使館抗議行動
(Protesta manifesto kontraŭ la israela ambasadorejo)
http://www.mkimpo.com/diary/2008/israeli_embassy_08-12-30.html

イスラエルのガザ侵攻、虐殺に抗議する緊急行動
(Urĝa agado protesti israelajn invadon kaj masakron en Gaza)
http://www.mkimpo.com/diary/2009/stop_gaza_massacre_09-01-10.html

En la unua retpaĝo miajn okulojn frapis afiŝo, kiu apelacias al la ambasadorejo:
"Jerusalemo — se ĝi estas vere sankta urbo, rendevuu kun amato anstataŭ militi."
Mia traduko ne bele formiĝas kiel versaĵo, sed la originalo havas formon de utao.

Eble oni povas diri, ke esperantistoj estas destinitaj rendevui kun diversaj alinacianoj kaj rekte interparoli kun ili. Tio alportas al ni kaj plezuron kaj malplezuron, kiuj tamen devenas de vortoj, ne per armea forto. Sen perforto — Mi volas kredi, ke ĉi tio devas esti la plej komuna aspriro de la tuta esperantsitaro en la mondo.

Ne temas pri geamata rendevuo, sed rendevuo kun malnovaj amikoj en Israelo estas foje noveligita en Esperanto. Ĝi troviĝas en la bonkonata lernolibro "Vojaĝo en Esperanto-lando". Oni povas legi ĝin japanlingve:

「猫のノトケ」
http://www.geocities.jp/akvoju/vel/lec09.html#notke

Eble necesas plurfoje relegi por ne misaprezi ĝin. Pensiga novelo.

Kaj la sekvanta verko de Zamenhof en la sama retpaĝo ankaŭ pensigas.

「愛国主義と似非愛国主義」
http://www.geocities.jp/akvoju/vel/lec09.html#tekst2

Supraĵe, ĉi lasta temas pri patrioteco de esperantistoj, sed la enhavo ŝajnas universala.

Tenadu kuraĝon plorantoj.

2009/01/08

Faru ĝin ia ĝuo


Jen, la unua reago kun bona konsilo atingis min retpoŝte de mia estimata amiko en Ĉinio: "Ne faru la blog-skribon ia deviga tasko. Faru ĝin ia ĝuo."

Reale, oni ne povus tute ne senti ian devon, kiam oni estus jam komencinta ion, dezirante ĝian daŭron. Ĝi jam ekzistas antaŭ mi, en mia dispono, kaj mi ne deziras ĝian baldaŭan malaperon. Mi estas certa, ke mi ne povos tutkore ĝui ĝin, se mi pensus, ke mi devas ĝui. Tamen feliĉe mi ne emas pensi, ke mi devas. Estos granda plezuro, se blog-skribado fariĝos mia ĝuo. Mi do provu fari ĉi tion mia ĝuo.

Por esti okupita kaj ŝarĝita de devoj, mi ja ne bezonas helpon de blogo. Tio estus divenebla, se oni vidus, kiel "rapide" (oni legu male!) iras publikigado de Biblioteko Sakura, por kiu mi kunlaboras. Krome mi havas lecionajn taskojn de mia propra lernado, kiujn pacience atendadas mia gvidanto en Usono. Mi ankaŭ devus renovigi miajn proprajn retpaĝojn. Mi ŝatus traduki literaturon, sed kion mi reale eltradukis lastjare, estis nur teksto pri religia kulto Sinzi-Syûmei-kai, kontraŭ kiu mi kun la loĝantaro de mia urbo movadas por ke ĝi ne konstruu novan kunvenejon en nia loĝkvartalo. Ĉi-lasta problemo evidentiĝis en la lastjara printempo kaj nun estas la plej grava ĉe mi. Ni jam kolektis pli ol 30000 subkribojn, sed nia movado daŭros ankoraŭ en la nova jaro. Ege ĝena problemo por movadantoj, kiuj havas proprajn laborojn kaj okupojn, sed ni ne povas cedi por protekti familianojn kaj demokration.

Farendaĵoj sufiĉe multas. Do, por kio mi malfermis novan blogon? Mi ne havas certan respondon. Ĝi tamen interesas min.

2009/01/07

Kiel diferencas Esperanto kaj la angla?

 

Tio povas esti kumuna demando de neesperantistaj japanoj, kiuj ĵus eksciis pri Esperanto.
Antaŭ la jarfino, nekonata aliurbano demandis min same retpoŝte: "Kiel diferencas Esperanto kaj la monda oficiala lingvo angla?". Nu, mia respondo:

(年末にメールで問い合わせがあったので、私の回答を掲載しておきます)


質問:エスペラントと世界の公用語の英語とはどう違う?

回答:エスペラントは文法の規則が非常に合理的にできていますので、英語よりもはるかに少ない学習時間で実用できるようになります。

また、エスペラントには接辞を使う造語法があり、接辞と基本的な単語を組み合わせて自分で必要な単語を造り出すことができるので、暗記すべき単語が英語よりも少なくてすみます。

その他の主な違い
・エスペラントは特定の国の国語でも,特定の民族に属する民族語でもない.
・音読・聞き取りが英語よりもはるかに簡単.
・普通名詞・形容詞・動詞時制の語尾の形が一定で例外がない.
・冠詞は,英語のような不定冠詞(a, an)がなく,定冠詞が一つあるのみ.
・対格語尾(「〜を」に該当する語尾)があるので,語順が英語よりも自由(SVO, SOV, OSV 等,色々な語順が可能).
・国際語としての知名度は英語よりも低い.
Li respondis, ke li baldaŭ aĉetos lernolibron. Tia novaĵo ĉiam ĝojigas min.
Sed restas ĉe mi enigmo: kial al mi demandis tiu nekonatulo?
 

Translokita

Saluton.
Mia kajero estas translokita ĉi tien.
Mi ŝanĝis lokon, ĉar unikodaj literoj estas uzeblaj ĉi tie.
La antaŭa blogejo estos baldaŭ fermita.

ここではエスペラントに必要な
ユニコードの文字が使えるので
別のブログから移転しました。

このブログでは主に国際語エスペラントを使用します。